Början till slutet för vattenskador!

Vattenskador har växt till ett gigantiskt problem och det är idag villaägarens största skaderisk. Varje år drabbas minst 50 000 svenska villor av vattenskador.
 
En vattenskada kan bli mycket dyr även för den som är försäkrad. Varje år etalar svenska villaägare mer än två miljarder kronor i premier, självrisk ch åldersavdrag till följd av skador på ledningssystemet. Villor från 60- och 70-talen är särskilt utsatta och står för hälften av skadorna. Även i nya hus inträffar vattenskador efter ca 2–5 år. Fukt- och vattenskador ger upphov till mögel och allergiproblem.
 
Leakomatic attenfelsbrytare bygger på den patenterade Leakomaticsensorn som kontinuerligt och automatiskt mäter och kontrollerar det trycksatta tappvattenledningsnätet. Den unika känsligheten hos Leakomatic upptäcker alla typer av läckor, även sådana som är mycket små. Detta ger möjligheten att kontinuerligt ha kontroll över att husets vattensystem är tätt. Man får alarm och indikation på både droppläckage och flödesläckage samt avstängning om inställda värden överskrids.

Gilla på Facebook

 

Sov gott och få lägre försäkringskostnader

Många försäkringsbolag ger rabatt på premien när du installerat en vattenfelsbrytare.

Kvalitet in i minsta detalj!