Leakomatic Cloud
Webshop
0

Vår vision är en framtid utan vattenskador

Leakomatic är en pionjär inom läckageövervakning och Nordens mest populära vattenfelsbrytare. Sedan 2002 har vi skyddat mer än 17 000 fastigheter och byggarbetsplatser i olika storlekar från vattenskador.

Är din fastighet skyddad mot vattenläckage?

Vattenskador är i särklass de vanligaste och dyraste skadorna i fastigheter. Vattenskador kostar 6 miljarder kronor för fastighetsägare varje år och för den enskilde fastighetsägaren kan detta betyda hundratusentals kronor i direkta och indirekta kostnader.
Leakomatic är ett pålitligt och lättanvänt övervakningssystem mot vattenläckage och kan smidigt anpassas för olika fastigheter så som villor, fritidshus, bostadsrättsföreningar, obevakade industrifastigheter och andra typer av kontors- och affärsfastigheter, kommunala fastigheter (t.ex. skolor, daghem, äldreboende, kommunala bostadsbolag och lägergårdar) - med andra ord alla typer av byggnader oavsett byggnadstyp och användares behov.
Två personer inspekterar en vattenläcka inomhus.

Pro-serien - vattenfelsbrytare och mätning av vattenförbrukning för byggnader, byggarbetsplatser och anpassade behov

Bostadsrätter och hyresrätter

Pro1

Leakomatic Pro1 skyddar flerbostadshus från vattenskador och efterföljande dyra reparationer.

Modernt lägenhetshus med glasbalkonger.
Läs mer

Kontor och offentliga byggnader

Pro1

Ett fullständigt skydd mot vattenskador. Möjliggör flexibla och anpassade lösningar för varje byggnad.

Man i ett modernt kontor.
Läs mer

Byggarbetsplatser

Pro-X

Skydda din byggarbetsplats mot vattenskador. Du undviker oväntade extra kostnader, negativ publicitet och arbetet kan fortsätta enligt plan.

Vattenskada på byggarbetsplats.
Läs mer

För villor, fritidshus och försäkringsbolagskunder

Villor och fritidshus

M3I+

Skyddar dygnet runt ditt vattensystem genom att upptäcka och förhindra små droppläckage och större flödesläckage.

Vattenskada i egnahemshus.
Läs mer

Samarbete med försäkringsbolag

M3I+

Som försäkringsbolagskund får du i många fall rabatter och andra förmåner när de installerar en Leakomatic i din fastighet.

Ömsen försäkringsbolag, skydd mot vattenskador.
Läs mer

Varför Leakomatic vattenfelsbrytare?

Leakomatic är den mest exakta och mångsidigaste lösningen för skydd mot vattenskador på marknaden. Skyddet som ges av vattenfelsbrytaren kan utökas med olika tillbehör för att passa dina behov. Som tillbehör finns möjlighet till övervakning av vattenburna värmesystem, diskmaskin och andra dränerings- och avloppsledningar samt frostskydd. Du kan också styra vattenfelsbrytarens driftslägen med hjälp av ditt larmsystem. Leakomatic kan även kopplas till en pulsgivande vattenmätare för att ge information om din vattenförbrukning.

Skydda ditt hem mot vattenskador.

Trygghet och säkerhet

Med en Leakomatic behöver du aldrig uppleva vattenskador. Vattenfelsbrytaren bevakar i realtid ditt vattensystem och stänger automatiskt av vattentillförseln om den upptäcker ett läckage.

Kostnad för vattenskador.

Spara pengar

Vattenskador kan bli mycket dyra, även om din fastighet är försäkrad. Vattenskador orsakar ofta även betydande indirekta kostnader när fastigheten inte kan användas på grund av en skada.

Spara miljön genom att skydda ditt hem mot vattenskador.

Spara miljön

Med Leakomatic minskar du risken för mögelskador och allergier. Du minskar även vattenförbrukningen, vilket har en positiv effekt på både kvaliteten och tillgången till rent dricksvatten.

Genom att klicka “Acceptera alla cookies”, godkänner du lagring av cookies på din enhet för att förbättra navigering på webbplatsen, analys av webbplatsanvändning och hjälper oss med vår marknadsföring. Se vår Privacy Policy för mer information.