Leakomatic Cloud
Webshop
0
Genom att klicka “Acceptera alla cookies”, godkänner du lagring av cookies på din enhet för att förbättra navigering på webbplatsen, analys av webbplatsanvändning och hjälper oss med vår marknadsföring. Se vår Privacy Policy för mer information.

Leakomatic Pro Cloud ger dig fullständig kontroll över din fastighet oavsett tid och plats

Med en Leakomatic är din fastighet i trygga händer. Våra vattenfelsbrytare upptäcker alla typer av läckage och stänger vid behov automatiskt av vattentillförseln till hela fastigheten.

Pro Cloud fjärrhantering och statistiktjänst

Leakomatic Pro Cloud möjliggör trådlös styrning och övervakning av vattenfelsbrytare på både dator och mobil. Tjänsten ger dig också en översikt av fastighetens vattenförbrukning varje dag, vecka och månad.
  • Larmhantering via din telefon, surfplatta eller dator
  • Kontroll av driftlägen, kvittering av larm och redigering av inställningar
  • Larmmeddelanden kan levereras till flera mottagare. Obegränsat antal användare på fyra åtkomstnivåer för boende, fastighetsförvaltare och servicebolag
  • Automatisk logg som registrerar alla händelser. Ger en grafisk översikt av fastighetens vattenförbrukning
  • Tillbehör för realtidsövervakning av tryck och temperatur kan anslutas och mätningarna presenteras som kurvdiagram
Trådlös styrning av vattenfelsbrytare

Möjliggör hantering av hundratals geografiskt spridda vattenfelsbrytare- kostnadseffektivt och enkelt

Leakomatic Cloud Pro - övervakning och administration av ett obegränsat antal fastigheter, vattenfelsbrytare och användare.
I samband med larm kan information vid behov skickas till flera mottagare som exempelvis servicebolag eller fastighetsskötaren.
Tjänsten är försedd med fyra olika behörighetsnivåer vilka kan anpassas till olika användare. Dessa ser då endast de inställningar och den enhet eller den fastighet som de har behörighet till.

Ändring av inställningsvärden och driftlägen kan beroende på behörighet anpassas enskilt för varje fastighet från Leakomatic Cloud Pro.
Trådlös styrning av obegränsat antal vattenfelsbrytare i olika fastigheter
Säkerställ att det inte förekommer svinn i vattenförbrukningen med hjälp av Leakomatic vattenfelsbrytare

Omfattande statistik, rapporter och händelseloggar

En viktig del av fastighetsskötsel är att säkerställa att det inte förekommer svinn i vattenförbrukning. Med Pro Cloud kan fastighetens vattenförbrukning följas grafiskt under önskad tidsperiod, exempelvis på dags-, vecko- och månadsnivå. Automatiska rapporter om vattenförbrukningen skapas vilket innebär att vattenmätaren inte längre behöver avläsas manuellt av fastighetsskötaren och dokumenteras med hjälp av papper och penna. Detta ger dig inbesparingar i fastighetens driftskostnader.

Pro Clouds automatiska händelselogg samlar alla händelser och ändringar som görs i systemet och säkerställer full spårbarhet. Alla larm loggas också automatiskt så att du kan granska och spåra dem senare.

Lätt att ta i bruk och ännu lättare att använda

Alla fastigheter som har en internetanslutning kan kopplas upp mot Pro Cloud. Tjänsten har ett tydligt och enkelt användargränssnitt som fungerar med alla webbläsare, smartmobiler och surfplattor.

Som användare behöver du inte heller bekymra dig över några programuppdateringar eftersom Pro Cloud är webbaserat och körs på våra servrar. De automatiska uppdateringarna tar vi hand om och du har alltid ett system som har alla de senaste funktionerna.

Har du ett Pro Cloud konto kan du logga in här.
Leakomatic Pro Cloud - övervakar vattenförbrukning