Leakomatic Cloud
Webshop
0
Genom att klicka “Acceptera alla cookies”, godkänner du lagring av cookies på din enhet för att förbättra navigering på webbplatsen, analys av webbplatsanvändning och hjälper oss med vår marknadsföring. Se vår Privacy Policy för mer information.

Leakomatic Pro-X är byggarbetsplatsens bästa skydd mot vattenskador

Ett lätt och kostnadseffektivt sätt att skydda byggarbetsplatsen från vattenskador.

Tillfälliga rörsystem på byggarbetsplatsen orsakar ofta omfattande vattenskador som leder till förseningar av byggnadstiden och oönskad publicitet

Leakomatic Pro-X är en flyttbar vattenfelsbrytare som skyddar byggarbetsplatsen mot vattenskador och kan efter att byggnaden står klar flyttas till nästa byggarbetsplats - enkelt och kostnadseffektivt.

Leakomatic Pro-X säkrar att vatten inte används och att inga läckage uppstår när arbetsplatsen är obemannad. Möjliggör automatisk styrning av tider då vatten ska vara tillgängligt.

Egenskaper

  • Ventilstorlekar DN20 - DN100
  • Pro Cloud fjärrhantering och övervakning
  • Anpassar sig efter byggarbetsplatsens vattenanvändning
  • Övervakar vattenledningar 24/7
  • Vatten alltid tillgängligt när det behövs
  • I händelse av rörbrott kommer vattnet att stängas av på några sekunder
Leakomatic Pro-X är en flyttbar vattenfelsbrytare som skyddar byggarbetsplatsen mot vattenskador.

Optioner

Läs mer
Pil pekar nedåt
  • Avbrottsfri strömförsörjning (UPS)
  • Mätning och rapportering av vattenförbrukning
  • Volymtest
  • Integrerad styrcentral

6 skäl till varför du ska välja Leakomatic Pro-X

Leakomatic vattenfelsbrytare är snabb att installera.

Snabb att installera och ta i bruk

Styrenheten innehåller allt du behöver. SIM-kortet sätts in, strömförsörjningen från uttaget och mätanordningarna är anslutna med färdiga kablar.

Flyttbar vattenfelsbrytare mellan olika byggarbetsplatser.

Flyttbar

När byggarbetsplatsen är klar kan vattenfelsbrytaren överföras till nästa byggarbetsplats. Kostnaden per byggarbetsplats blir mycket låg.

Leakomatic vattenfelsbrytare säkerställer att ingen vattenskada uppstår.

Skyddar byggplatsen 24/7

Leakomatic är den enda vattenfelsbrytaren på marknaden med fyra separata läckagetester. Detta säkerställer att ingen vattenskada inträffar i något skede.

Vattenfelsbrytare med olika ventilstorlekar.

Ventilstorlekar DN20-DN100

Möjliggör användning av samma lösning, både på mindre byggarbetsplatser och större infrastrukturprojekt.

Leakomatic - den mest exakta vattenfelsbrytaren på marknaden.

Beprövad teknik

Leakomatic har levererat vattenfelsbrytare i 20 år och är den mest exakta och mångsidiga vattenfelsbrytaren på marknaden.

Leakomatic vattenfelsbrytare kan anpassas efter behov.

Avancerad anpassning enligt behov

Systemet säkerställer automatiskt att vatten kan användas när det behövs, men när platsen inte är bemannad övervakar den att inget vatten används.

Varför skyddar inte en timer kopplad till avstängningsventil eller manuell ventil byggplatsen från vattenskador?

1

Vatten flödar utan övervakning

När ventilen öppnas så flödar vattnet fritt från läckagepunkten innan skadan upptäcks. Läckaget kan orsakas av frost, skadegörelse eller ett tappställe som har lämnats öppet av misstag.

2

Skador uppstår under byggtiden

Under byggtiden finns det inget skydd mot vattenskador. En arbetsmaskin kan av misstag skada ett stort rör så att vatten kan flöda fritt. Detta kan pågå länge utan att någon lägger märke till skadan.

3

Tillfälliga rördragningar

Eventuella ventilöppningar eller förbikopplingar glöms lätt bort och det är stor risk att en ventil som ska vara stängd, av misstag öppnas före alla kopplingsarbeten är klara.