Leakomatic Cloud
Webshop
0

Är dina anläggningar komplexa och våra standardprodukter inte räcker till?

Vi anpassar våra produkter så att de möter våra kunders unika krav, behov och önskemål.

Vi har kompetens och lång erfarenhet av att utveckla skräddarsydda läckagedetekteringslösningar för komplexa behov och objekt

Grunden för vår affärsmodell är kundnytta. Att skydda större fastigheter kräver ofta speciallösningar och vår erfarenhet av att vattensäkra olika typer av fastigheter gör att vi snabbt och effektivt kan planera och implementera lösningar som motsvarar våra kunders specifika krav, behov och önskemål.
Leakomatic anpassar läckagedetektering enligt behov

Användarvänliga och effektiva lösningar

check mark

Tandkliniker, laboratorier och tillfälliga utrymmen

Ibland kan den plats som ska skyddas finnas i mitten av byggnaden eller platsen kan vara en byggnad för tillfällig användning. Arbetsplatsens vattenförsörjning är kall-, varmvatten och varmvattencirkulation. Vi har implementerat flera sådana lösningar med god framgång.

Vattenandelslag, stugbyar och småbåtshamnar

Olika vattenåtkomstpunkter kan vara ovan mark eller under vatten och det kan finnas flera anslutningar eller avstick på försörjningsrören. Vår lösning upptäcker både små och stora läckor som annars skulle gå obemärkt förbi och stora mängder vatten skulle rinna ut i terrängen.

Jordbruksfastigheter

En vattenskada på en jordbruksfastighet kan leda till stora skador och produktionsstörningar. En vattenfelsbrytare som övervakar utrustning kopplat till vattentillförseln förhindrar vattenskador och verksamheten kan fortsätta oavbrutet.

Produktionsanläggningar

I många fall orsakar processvatten eller annan vätska som används i produktionen stora skador och produktionsavbrott. Vi har planerat flera olika skyddslösningar för industrifastigheter.

Styrcentraler

Anpassade lösningar kräver vanligtvis en egen styrcentral, vilket säkerställer att vattenfelsbrytaren fungerar optimalt för den miljö som den ska installeras i och enligt behovet. Vi implementerar ett paket som innehåller alla komponenter som behövs för en komplett lösning.

Genom att klicka “Acceptera alla cookies”, godkänner du lagring av cookies på din enhet för att förbättra navigering på webbplatsen, analys av webbplatsanvändning och hjälper oss med vår marknadsföring. Se vår Privacy Policy för mer information.