Leakomatic Cloud
Webshop
0
Genom att klicka “Acceptera alla cookies”, godkänner du lagring av cookies på din enhet för att förbättra navigering på webbplatsen, analys av webbplatsanvändning och hjälper oss med vår marknadsföring. Se vår Privacy Policy för mer information.

Integritetspolicy

Detta dokument är en integritetspolicy enligt den allmänna dataskyddsförordningen (EU-förordning 2016/679).

Principer
Leakomatic följer riktlinjer som baseras på EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). 
Integritet för privatpersoners, användares och kunders data i Leakomatics lokaler, system och tjänster är en av de viktigaste aspekterna för att säkerställa data som behandlas i Leakomatics organisation. 
Leakomatic använder inte personuppgifter på något annat sätt än för att säkerställa den utlovade servicenivån för kunder eller uppfylla lagliga krav eller legitima intressen. Personuppgifter lagras inte längre än nödvändigt och används inte i marknadsföring. Leakomatic överför inte några personuppgifter till platser utanför EU/EES.
 För mer information, se avsnittet "Registrerade personers rättigheter" nedan.

Syfte med behandling av personuppgifter
Leakomatic samlar in information om din dator och dina besök på webbplatsen. Denna information omfattar geografisk belägenhet, webbläsartyp, referenskälla, hur länge besöket varar och antal sidor som besökts.
Informationen används baserat på Leakomatics berättigade intressen att administrera denna webbplats och för att förbättra webbplatsens användbarhet. Om du använder kontaktformuläret, samlar Leakomatic in din e-postadress samt annan information som lämnas av dig i det öppna textfältet.
 Denna information används baserat på den registrerade personens samtycke och Leakomatics berättigade intressen att kommunicera och förbättra Leakomatics tjänster.

Personuppgifter som samlas in på denna webbplats kommer att användas för de ändamål som anges i denna integritetspolicy. Leakomatic kommer inte att använda personuppgifter i några fler syften, som till exempel att profilera de som besöker webbplatsen, såvida inte Leakomatic har informerat om ett sådant syfte och, när det är tillämpligt, har erhållit ditt samtycke att göra det. Dessutom kommer Leakomatic endast att spara dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppnå det syfte som de samlades in för eller enligt de obligatoriska lagringsperioder som krävs enligt tillämplig lag.

Informationskällor
Leakomatic samlar in, lagrar och använder följande kategorier personuppgifter som du lämnar till oss direkt eller indirekt via vår webbplats:
information om besök på och användningen av denna webbplats
personuppgifter som lämnats i kontaktformulär.
vid registrering för våra molntjänster och vår mobilapp.

Mottagare av information
Leakomatic yppar information som samlats in om dig i samband med webbplatsbesöket:
På grund av den tekniska lösning som används för att hantera uppgifterna, kan vissa av dem vara fysiskt lokaliserade på servrar hos externa personuppgiftsbiträden och administrerade genom att använda en teknisk anslutning.
Data varken hanteras eller överförs till platser utanför EU eller EES.
Utom vad som anges i denna integritetsskyddspolicy, kommer vi inte att lämna ut information till tredje part.

Säkerhet för personuppgifter
Leakomatic kommer att vidta adekvata säkerhetsåtgärder för att förhindra oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring, obehörigt röjande av eller tillgång till dina personuppgifter.
Lämnade personuppgifter lagras på säkra servrar som skyddas av tekniska system.

Tredjepartswebbplatser

Webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser. Denna integritetspolicy omfattar inte länkarna på denna webbplats som går till andra tredjepartswebbplatser. Leakomatic är inte ansvarigt för de integritetspolicyer som hör till sådana tredjepartswebbplatser.

Användning av cookies
Vi använder följande typer av cookies:
Tredjepartscookies
På vissa av Leakomatics webbsidor kan andra organisationer även lägga in sina anonyma cookies. Det gör de för att spåra hur framgångsrik deras applikation är, eller för att anpassa applikationen till dig. På grund av hur cookies fungerar, kan vår webbplats inte få tillgång till dessa cookies, inte heller kan andra organisationer få tillgång till data i de cookies vi använder på webbplatsen.

När du till exempel går ut på sociala media genom att använda en knapp med en länk till sociala media (till exempel Facebook) kommer det sociala nätverket som har skapat knappen att registrera att du har klickat på knappen.

Google Analytics
Leakomatic använder Google Analytics på webbplatser för anonym redovisning av hur webbplatsen används och för annonsering på webbplatsen. Om du inte vill att Google Analytics övervakar ditt surfbeteende på Leakomatics webbplatser, följ denna länk (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/).

Registrerade personers rättigheter
En person vars uppgifter har samlats har enligt GDPR rätt att kontrollera informationen som finns registrerad och när som helst ta tillbaka ett lämnat samtycke.

En person vars uppgifter har samlats har rätt att begränsa behandling, kräva korrigering, ändring eller borttagning av personligt identifierbar information i registret som, med beaktande av det syfte i vilket informationen behandlas, är felaktig, onödig, ofullständig eller föråldrad. En person har även rätt att få en kopia av sådan information som lämnats till Leakomatic direkt av personen själv (uppgiftsportabilitet). Om en särskild begäran avvisas, kommer personen att få en skriftlig redogörelse i frågan.

Om du utnyttjar din rätt till åtkomst eller begär uppgiftsportabilitet, ange att begäran rör registeruppgifterna på Leakomatics webbplats.

En begäran kan lämnas skriftligen i ett undertecknat brev, i ett e-postmeddelande eller i ett kontaktformulär på webbplatsen och skickas till följande adresser:

Leakomatic Ab (Huvudkontor)
Vikingagränd 2
22100 Mariehamn
Finland
info@leakomatic.com


Registrerade personer har rätt att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där han eller hon normalt är bosatt, arbetar eller för en påstådd överträdelse av GDPR.