Leakomatic Cloud
Webshop
0
Genom att klicka “Acceptera alla cookies”, godkänner du lagring av cookies på din enhet för att förbättra navigering på webbplatsen, analys av webbplatsanvändning och hjälper oss med vår marknadsföring. Se vår Privacy Policy för mer information.

Pro1-seriens lösningar för lägenheter, kontor och affärslokaler

Leakomatic Pro1 är ett flexibelt övervakningssystem för ditt vattensystem med automatisk avstängning för att förhindra vattenläckage. Våra vattenfelsbrytare och lösningar kan enkelt anpassas till olika typer och storlekar på fastigheter.

Lösningar för fastigheter

Leakomatic vattenmätare skyddar hela fastigheten från vattenskador

En vattenfelsbrytare övervakar hela fastigheten

En vattenfelsbrytare installeras i fastigheten på den inkommande vattenledningen direkt efter vattenmätaren. Leakomatic vattenfelsbrytaren registrerar all vattenanvändning i fastigheten. Övervakning av större flöden och mindre droppläckage säkerställer varje dag att hela vattensystemet är i skick.
Leakomatic vattenfelsbrytare skyddar arbetsplatsen från vattenskador.

Flera vattenfelsbrytare förbättrar kontrollen

I större fastigheter ger det en ökad trygghet om flera vattenfelsbrytare installeras. Vi rekommenderar att det installeras en vattenfelsbrytare för såväl kallvattnet som varmvattnet. Övervakningen förbättras och läckagedetekteringen blir noggrannare. Det finns även möjlighet att kombinera vattenfelsbrytarna med sensorer i form av vattenlarm.

Lägenhetsspecifika lösningar

Den lägenhetsspecifika lösningen kan implementeras med antingen rörläckageövervakning eller övervakning av ytvatten eller en kombination av dessa. Mervärde fås även vid avläsning och rapportering av vattenförbrukning.
I Leakomatics lösning finns det, förutom att mäta vattenförbrukning och fjärravläsning, också läckageövervakning och automatisk avstängning av vatten i händelse av läckage. Detta är viktigt för att effektivt förhindra vattenskador.
Skydda renoveringsprojekt från vattenläckor - Leakomatic

Vattenfelsbrytare och avläsbar vattenmätning

Lösningen för läckageövervakning och fjärrläsbar vattenmätning för nya bostäder och renoveringsprojekt skapar bekymmerslösa och säkrare bostäder och lättare förvaltning i bostadsföreningen.

Den kostnadseffektivaste lösningen möjliggör både den bästa läckageövervakningen på marknaden och avläsbar vattenmätning för fastigheten.
Oron för vattenskador försvinner och mångsidig hantering och automatisk rapportering underlättar fastighetsskötseln.

Varför räddar inte en läckagevarning från en smart vattenmätare dig från vattenskador?

1

Vattenmätaren har ett startmoment 

Läckans storlek överstiger inte tröskeln för vattenmätarens startmoment. Små läckage upptäcks inte av vattenmätaren och de små läckagen är oftast de mest kostsamma då de skadar byggnadskonstruktionen, orsakar mikrobiell tillväxt och försämrar luftkvaliteten inomhus.

2

Vattenmätarens larm om läckage kommer med en fördröjning

Beroende på tillverkare så kan ett stort flödesläckage pågå från fyra timmar eller till och med en hel dag innan ett larm skickas till användaren. I händelse av vattenskada kan bostaden bli mycket skadad under denna tid och vattnet sprids snabbt från en lägenhet till en annan.

3

Vattenmätaren stänger inte av vattnet

Tid är pengar när det kommer till vattenskador. För att förhindra vattenskador är det av yttersta vikt att vattnet stängs av automatiskt vid läckage. Det går inte att lita på att en manuell avstängning kommer att ske omgående på plats efter att ett varningsmeddelande har skickats ut.

Leakomatic Pro1 är ditt val för en kommersiell byggnad, skola, daghem, kyrka eller kapell

Med en Leakomatic Pro1 är din fastighet i trygga händer. Den upptäcker alla typer av läckage och stänger vid behov automatiskt av vattentillförseln till hela fastigheten.

Ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att se till att vattenskador inte kommer som en överraskning

Leakomatic Pro1 tar hand om allt från förhindrande av vattenskador
till mätning och rapportering av vattenförbrukning med en enda lösning.
Pro1 övervakar fastigheten dygnet runt och skyddar mot flödesläckage,
droppläckage och smygläckage.

Med installerad Pro1 får man även kontroll över fastighetens vattensystem och kan därmed optimalt planera eventuella renoveringsbehov. Minskade driftskostander då läckande kranar och toalettstolar upptäcks. Man kan även följa med fastighetens vattenförbrukning i realtid.

Egenskaper

 • Storlekar DN20-DN100
 • Pro Cloud fjärrhantering och övervakning
 • Övervakar tappvattensystemet 24/7 mot alla typer av läckage

Optioner

Läs mer

Pil pekar nedåt
 • Hemma/borta styrning via fastighetssystem
 • Kan utökas till att skydda även vattenburna radiator- eller golvvärmesystem
 • Mätning av vattenförbrukning och rapportering
 • Fjärranslutning

6 skäl till varför du ska välja Leakomatic Pro1

Inställningar vattenfelsbrytare

Flexibla inställningar

Inställningar och gränsvärden kan anpassas för varje fastighet eftersom alla fastigheter använder vatten på olika sätt.

Styr din vattenfelsbrytare var du än befinner dig.

Alltid tillgängligt

Du kan logga in och styra din vattenfelsbrytare var du än befinner dig. Allt som behövs är en dator, surfplatta eller smartphone.

Övervaka din vattenfelsbrytare från ett obegränsat antal enheter.

Användaranpassat

Vår övervakningstjänst Leakomatic Cloud Pro är utvecklad för hantering av obegränsat antal enheter, fastigheter och användare med olika behörighetsnivåer.

Med Leakomatic vattenmätare håller du koll på din vattenförbrukning var du än befinner dig.

Statistik och analys

Systemet ger en grafisk överblick av fastighetens vattenförbrukning på dags-, vecko- och månadsnivå. All data kan dessutom enkelt exporteras till excel för egen analys och simulering.

Leakomatic vattenfelsbrytare skickar larm per e-post eller via vår app.

Meddelandetjänst

Ansvarig fastighetsskötare får meddelande via Leakomatic app eller e-post om larm inträffar. I historiken kan man spåra och följa upp alla händelser.

Anpassningsbar vattenfelsbrytare.

Avancerad anpassning enligt behov

Via enhetens in- och utgångar kan Leakomatic kopplas och styras från DUC och passersystem. Det är även möjligt att plocka ut driftslarm till externa larmsystem.

En Leakomatic Pro1 ger:

 • Inga verksamhetsavbrott på grund av vattenskador
 • Inga kostnader för skadesanering
 • Information om tätheten av fastighetens vattensystem
 • Möjlighet att undvika dyra kostnader relaterade till utrymmning av boende
 • Möjlighet till fjärravläsning av fastighetens vattenförbrukning