Leakomatic Cloud
Webshop
0

Leakomatic Pro1

Leakomatic Pro1
Innehåll
  • Ventilenhet + magnetventilsspole
  • Elektronikenhet
  • Strömadapter 24 VDC
  • Sensor- och magnetventilskablar 2,5 m
  • Installationsmanual
Specifikationer

Vattenfelsbrytare för alla fastigheter

Leakomatic Pro1 är marknadens noggrannaste och mest omfattande skydd mot vattenskador. Lösningen är flexibel och har många tillbehör, inställnings- och integrationsmöjligheter. Pro1 skyddar idag ett stort antal affärslokaler, industrilokaler, skolor, äldreboenden och bostadsrättsföreningar runt om i Norden. Pro1 finns i ventilstorlekar upp till DN50 och kan med fördel kopplas till en vattenmätare för volymkontroll och fjärravläsning av vattenförbrukning.

Möjlighet att automatiskt få månadsrapport för vattenmätning skickad per e-post vid månadens slut.

Fjärrlös styrning och övervakning

Leakomatic Pro1 kan styras lokalt via en displayenhet, på distans med Leakomatic Pro Cloud eller via ett separat fastighetsautomations- eller larmsystem.

Tillbehör

Leakomatic Pro1 kan fritt utökas med tillbehör som:

  • Vattenmätare (mätning av vattenförbrukning, volymtest)
  • Tryckgivare för övervakning av slutet vattenburet värmesystem
  • WiFi Vattenlarm

 0,00 EUR

Tillbehör