Leakomatic Cloud
Webshop
0
Genom att klicka “Acceptera alla cookies”, godkänner du lagring av cookies på din enhet för att förbättra navigering på webbplatsen, analys av webbplatsanvändning och hjälper oss med vår marknadsföring. Se vår Privacy Policy för mer information.

Tekniken bakom Leakomatic vattenfelsbrytare

Tack vare vår patenterade teknik är Leakomatic den enda läckagedetektorn på marknaden som möjliggör kontinuerlig övervakning av rörledningar och upptäcker även de minsta läckage med stor noggrannhet och tillförlitlighet.

Upptäcker även de minsta läckagen

Den patenterade Leakomaticsensorn är speciellt utvecklad för att upptäcka mycket små vattenflöden och jobbar därför med ett delflöde av det vatten som kommer in i huset. På detta sätt uppnår vi mycket hög känslighet (upp till 6 ml per timme) för de ytterst små flöden som är utmärkande för smygläckage samtidigt som vi kan detektera förekomsten av ett större flödesläckage.

Leakomatic vattenfelsbrytaren skyddar dig 24 timmar om dygnet, året runt, oavsett om du är hemma, på jobb eller på resa. Givetvis har du alltid full tillgång till vatten. Din Leakomatic vattenfelsbrytare övervakar hela tiden ditt hus – tryggt och bekvämt.

Du kan även koppla Leakomatics vattenfelsbrytare till ditt hemma- eller fastighetslarm.
Leakomatic vattenfelsbrytare upptäcker de minsta vattenläckagen

4 funktioner för ett komplett skydd

Leakomatic vattenfelsbrytare täthetstest

Täthetstest (alla modeller)

De flesta vattenskador orsakas av små dolda läckage. Att upptäcka dem så tidigt som möjligt, innan läckan hunnit växa i storlek är kritiskt för att undvika skador.
Leakomatic vattenfelsbrytare flödestest

Flödestest (alla modeller)

Kontrollerar att vatten inte får flöda längre än den förinställda tiden. Flödestestet skyddar ditt hus, din vattenräkning och miljön. De olika inställningarna gör att du kan ha optimala inställningar för hur lång tid som vattnet kan flöda då du är hemma eller då du är på resa.
Snabbtest Leakomatic Vattenfelsbrytare

Snabbtest (M4i, Pro1 och Pro-X)

Enheten reagerar på plötsliga droppläckage och analyserar den senaste timmens resultat för att hitta onormala förbrukningsmönster. Snabbtestet är mindre känsligt än täthetstestet men gör att du snabbt hittar vanliga användarfel. Det kan till exempel vara droppande kranar som slösar både färskvatten och pengar.
Volymtest Leakomatic Vattenfelsbrytare

Volymtest (M3i+, Pro1 och Pro-X)

Då ett flödesläckage uppstår kan det på en mycket kort tid rinna stora mängder vatten ur större rördimensioner. Volymtestet skyddar mot vattenskada genom att säkra att vattnet stängs av om flödet per tidsenhet blir för stort. Största volym per tidsenhet kan ställas in individuellt.

Tekniken bakom Leakomatic

Din Leakomatic vattenfelsbrytare monteras på inkommande vattenledning så nära vattenmätaren som möjligt. Före din Leakomatic vattenfelsbrytare sitter ett specialanpassat smutsfilter och en backventil. Backventilen förhindrar att bruksvatten läcker tillbaka från ditt hus ut till vattenledningsnätet samt ser till att du får ett jämnare vattentryck inne i huset. Detta förlänger livslängden på dina VVS-armaturer och ser samtidigt till att din Leakomatic vattenfelsbrytare får så bra förutsättningar som möjligt att upptäcka minsta smygläckage.
Skydda din arbetsplats från vattenskador
Smutsfiltret skyddar din Leakomatic vattenfelsbrytare och annan vattenförbrukande utrustning i huset från sand, smuts och andra partiklar som kommer in i huset vid till exempel underhållsarbeten på kommunens vattenledningsnät.
Ventilenheten till din Leakomatic vattenfelsbrytare består av två delar:
  • Magnetventilen som stänger av vattnet vid larm
  • Leakomaticsensorn som registrerar droppar och flöden samt skickar signaler vidare till styrenheten för analys
Se din vattenförbrukning i mobilen med Leakomatic vattenfelsbrytare
Leakomatic displayenhet (M4i, Pro1 och Pro-X)
Från displayenheten kan du ändra driftsläge och kvittera larm. Från displayenheten kan du också ändra inställningar, granska loggen och få information om bruksvattennätets tillstånd. Displayenheten kan även anslutas till ett larm- eller Smart Hem-system och utvidgas med tryck- och temperaturmätning samt trådlösa fuktpuckar.
Leakomatic styrenhet (M3i+)
Från styrenheten kan du ändra driftsläge och kvittera larm. Styrenheten kan även anslutas till ett larm- eller Smart Hem-system samt utvidgas med trådlösa fuktpuckar.

Driftslägen

1

Hemma

Tillåter längre flöden enligt byggnadens bruksmönster då man är hemma eller fastigheten är i användning. Du kan själv ställa in hur mycket vatten som kan användas inom en viss tid.

2

Borta

Vi rekommenderar att detta driftläge alltid aktiveras då man åker hemifrån eller när fastigheten står tom.

3

Paus

Kopplar ur larm- och vattenavstängningsfunktionerna för en viss tid. Använd detta driftläge då vatten behövs kontinuerligt under en längre tid, t.ex. vid bevattning av gräsmattor.