Leakomatic Cloud
Webshop
0
Genom att klicka “Acceptera alla cookies”, godkänner du lagring av cookies på din enhet för att förbättra navigering på webbplatsen, analys av webbplatsanvändning och hjälper oss med vår marknadsföring. Se vår Privacy Policy för mer information.

Köpvillkor

Allmän Information

Priserna i vår webshop är inkl moms.

Ni ombesörjer själva inbärning in i huset eller vidare in på tomten.

Samt det är viktigt att någon kan ta emot varorna under dagtid då dessa körs ut normalt mellan kl 07:00-16:00. Leverans kan ske på pall om transportören anser att varan måste skickas på det sättet, då kan det tillkomma ev pallavgift som vi vidarefakturera beställaren/köparen.

Vid transportskada vid leverans skall omedelbart detta anmälas till transportföretaget som levererar varan omgående på plats.

Den som tar emot leverans ansvarar att en leveranskontroll utförs innan bilen åker iväg så att inget är transportskadat du måste alltid kontrollera godset direkt oavsett hur mycket emballerat det är samt kontrollera att du har fått rätt antal kolli och rätt vara mot transportföljesedeln, vid fel eller skada skall detta noteras på transportföljesedeln och chaufförens namnteckning och bilnr skall noteras på denna.

Och du eller den som tar emot leverans skall behålla en kopia på noteringen.

Kontakt skall tas med oss inom 3 dagar med en kopia av följesedeln där noteringarna är gjorda samt bilder på transportskadat gods.

(Görs inget av ovan så kan vi ej hantera leveransreklamationen utan då anses det som full leverans gjorts då det är kvitterat och mottaget)

Dolda transportskador ska anmälas inom 24 timmar. Allt emballage ska sparas. Har detta inte anmälts inom 24 timmar är det ej möjligt att få ersättning för transportskada.

Priser och betalning

Varje vara anges med pris inklusive moms. I kundvagnen kan man se det totala priset inklusive alla avgifter, moms, frakt och betalning.

Betalningsvillkor finns angivna i kundvagnen beroende av valt betalningssätt.

Fakturor skickar vi via e-post med 14 dagars förfallodatum efter leverans.

Fraktvillkor finns angivna i kundvagnen beroende av valt fraktsätt.

Expeditionsavgiften vi tar ut täcker kostnader för hantering av ordern hos oss.

Vi reserverar oss för tryckfel och prisjusteringar som sker kontinuerligt.

Vid försenad betalning vid fakturaköp debiteras lagstadgad påminnelseavgift samt dröjsmålsränta.

Vid fakturaköp gör vi en kreditkontroll samt du måste på orden uppge ett sökbart fast telefonnummer eller mobilnr (ej kontantkort för mobil som ej är sökbart) på tex eniro.se eller hitta.se samt vi levererar endast till folkbokföringsadressen.

Högsta kreditgränsen för privatpersoner är 20.000:- vid fakturaköp. Högsta kreditgränsen för företag är 20.000:- vid fakturaköp (vid större inköp via företag kontakta då oss för offert på info@leakoamtic.com).

Leverans sker endast till folkbokförd adress för privatpersoner samt registrerad adress för företag vid fakturaköp.

Leverans till annat än folkbokföringsadress måste direktbetalas eller förskottsbetalas.

Vid fakturaköp tillhör alla varor Leakomatic Ab Finland Filial till dess att full betalning erhållits.

Alla försök till bedrägerier polisanmäls.

Ångerrätt

Enligt distansköplagen har man alltid 14 dagars ångerrätt som privatperson.

Varan skall vid åberopande av ångerrätten återsändas i väsentligen oförändrat skick.

Varan ska returneras i obruten, omärkt originalförpackning och vara i oförändrat skick, d.v.s. ej använd, förstörd eller skadad.

Vid utnyttjande av ångerrätten har Leakomatic Ab Finland Filial rätt att göra ett avdrag till följd av varans värdeminskning.

Detta innebär att produkten skall kunna säljas som ny till nästkommande kund, utan att denne reagerar på att produkten ser använd ut.

Detta gäller även förpackning. Skadad förpackning, produkt eller liknande ersätts av konsumenten/kunden med returavdrag på upp till 50% beroende på vilken vara det är.

Konsumenten/kunden omfattas inte av rätten att öppna originalförpackningen för att kontrollera om varan fungerar.

Konsumenten/kunden ska med hjälp av informationen på förpackningens utsida kontrollera att produkten är enligt beställning.

Om varan eller tjänsten har nyttjas, inkopplats eller installerats upphör ångerrätten.

Företag som beställer lyder under köplagen och har ingen ångerrätt.

Returer

Samtliga gods som skall skickas i retur till oss ska skickas på ett sådant sätt att en säker transport kan ske till returadress som vi uppger i returärendet.

Retur skall alltid skickas som företagspaket. Varorna skickas till en mottagaradress som vi uppger vid returhanteringen. Vi löser inte ut ankommande gods från serviceställe.

Tänk på att du ansvarar för återtransporten samt att varan är rätt emballerad för transport ev transportskador som uppstår på varan gör vi returavdrag på.

Spara kvitto med kollinummer!

Fraktkostnader för returen står kunden själv för. Vid kontakt gällande ångerrätt samt retur skall det alltid göras till e-post: info@leakomatic.com

Återbetalning

Återbetalning sker inom 30 dagar efter mottagandet av godset.

Återbetalning av hela varans värde sker när den returneras i originalskick.

Endast returfrakten bekostas av kunden.

Vi tar alltid ut en returhanterings/expeditionsavgift på minst 100 kr på allt under 1000 kr i returgodsvärde samt 495 kr på över 1000 kr i returgodsvärde för vår hantering av returen.

Ej utlösta paket

Vid ej utlösta paket hos serviceställe förbehåller vi oss rätten att fakturera kund 400:- inklusive moms. Som täcker fraktkostnader, returfrakt samt hanteringsavgift.

Paket som har skrymmande avgifter eller liknande debiteras dessa enligt transportörs prislista.

Ej utlösta paket faller ej under ångerrätten.

Liggtid hos transportörs serviceställe är ca 7 dagar om inget annat har avtalats.

Reklamation/Garanti

Garanti på alla varor enligt fabrikantens garantivillkor.

Du kan som kund inte åberopa någon ytterligare produktgaranti från Leakomatic AB Finland Filial.

Vid reklamation och garantiärende så skall du kontakta Leakomatic Ab Finland Filial.

Kontakt sker enklast till info@leakomatic.com

Lagerstatus

Leakomatic Ab Finland Filial förbehåller sig rätten att korrigera eventuella felaktigheter i lagerstatus och leveranstid i efterhand.

Vidare är Leakomatic AB Finland Filial inte skyldig att tillhandahålla produkt som utgått ur sortimentet eller som inte längre finns tillgänglig även om du har beställt sådan.

Leakomatic AB Finland Filial försöker i dylika fall alltid hitta en likvärdig produkt/ersättningsvara.

Skulle Leakomatic AB Finland Filial inte lyckas hitta likvärdig vara hävs köpet och hela orderbeloppet betalas tillbaka.

Lagervara som är restnoterad vid lagd order skickas omgående det kommer in på vårt supportlager.

Ej lagervaror/beställningsvaror meddelas alltid leveranstid via e-post.

Leveranser

Leverans sker normalt sett efter 2-5 dagar efter order är lagd i vår webshop av lagervaror beroende på vilket fraktsätt det levereras med.

Vi kan ej garantera exakta leveransdagar utan vi kan lägga in önskemål om specifika leveransdagar hos våra leverantörer vid normal beställning!

Du kan få så kallad budad transport där du kan få leverans exakt dag, detta tar vi ut extra avgift på och du får kontakta oss innan för pris på detta.

Den som tar emot leverans ansvarar att en leveranskontroll utförs innan bilen åker iväg så att inget är transportskadat samt att du har fått rätt antal kolli och rätt vara mot transportföljesedeln, vid fel eller skada skall detta noteras på transportföljesedeln och chaufförens namnteckning och bilnr skall noteras på denna. DETTA ÄR VIKTIGT!

Och du eller den som tar emot leverans skall behålla en kopia på noteringen.

Kontakt skall tas med oss inom 3 dagar med en kopia av följesedeln där noteringarna är gjorda samt bilder på transportskadat gods.

(Görs inget av ovan så kan vi ej hantera leveransreklamationen utan då anses det som full leverans gjorts då det är kvitterat och mottaget)

Leakomatic AB Finland Filial frånskriver sig alla krav på ersättning för stillestånd eller extra kostnader från kund om ritning eller gods används och ev felaktigheter ej har meddelat oss.

Vid transportskada vid leverans skall omedelbart detta anmälas till transportföretaget som levererar varan omgående på plats. Transportskadan skall antecknas på fraktsedeln direkt vid mottagande. Be chauffören skriva detta så att det även finns på fraktföretagets kopia. Vid reklamation till oss ange speditör samt fraktsedelnr. I övrigt hänvisas till AA VVS 96 (allmänna bestämmelser avseende vvs- och va-material.) ev extra kostnader som pallavgift, pallkragar som används vid transport/leverans vidare faktureras beställaren/köparen.

Vi ersätter inte omkostnader för saknat gods eller om transporten inte kommer den dagen du önskat. Varorna levereras med av oss vald speditör.

Våra standard leveranssätt är hemleverans mellan 7-16, till tomtgräns eller så långt det går att ta sig med lastbil, alltså inte upp till en lgh. Små ordrar kan skickas till utlämningsställe.

Vi kan mot extra kostnad ordna så kallad budad leverans med exakt dag och tid kontakta då oss för pris för detta.

Vi reserverar oss för eventuella leveransförseningar orsakade av för oss ej påverkbara anledningar, t.ex. leveransförseningar från våra leverantörer, p.g.a. snöoväder eller liknande störningar på vägarna, luftrum eller vatten.

I de fall varan är restnoterad eller måste beställas från leverantör kan leveranstiden vara längre och då kontaktar vi dig som kund.

Vi påtar oss inget ansvar för stillestånd mm. Du har alltid rätt att häva köpet utan kostnad.

Leakomatic AB Finland Filial frånskriver sig alla krav på ersättning från kund till följd av försenad leverans eller att vara är restnoterad eller ej har blivit levererat rätt vara eller att det ej är rätt antal.

Leakomatic AB Finland Filial frånskriver sig alla krav på ersättning från kund till följd av en vara som är trasig eller ej fungera efter installation.

Leakomatic AB Finland Filial fakturera ev. garanti/reklamationsbesök där felet konstateras beror på att varan/produkterna ej fungera efter installation p.g.a. det ej är fackmannamässigt installerad enl. leverantörens instruktioner.

Information

Alla sidor där du lämnar personliga uppgifter vid köp är 100% säkra sidor (krypterad överföring).

När du lägger din beställning hos oss uppger du dina personuppgifter såsom namn, adress, personnummer och telefonnummer. I samband med din registrering och beställning samtycker du och godkänner att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtagandet gentemot dig.

Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje part.

Om du vill ha vårt nyhetsbrev kommer vi att skicka information och produkterbjudanden till dig via e- post.

Enligt Personuppgiftslagen har du rätt att få den information som vi har registrerat om dig.

Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta i så fall oss.

Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.