Leakomatic Cloud
Webshop
0

Vattenlarm

: vanliga frågor och svar

Allmänna frågor

Inga frågor hittades

Elektronikenhet

Inga frågor hittades

Tester och larm

Inga frågor hittades

Nätverk

Fungerar Leakomatic med alla WiFi routrar?

Leakomatic fungerar med alla Wi-Fi-routrar som utnyttjar 2.4GHz-bandet och kan konfigureras för en av följande två säkerhetsprofiler:

- WPA2 Personal (andra benämningar: WPA2-PSK, PSK2, WPA2-PSK)
- WPA/WPA2 Personal (andra benämningar WPA/WPA2 Mixed mode, WPA/WPA2 PSK, WPA/WPA2 (TKIP/AES), PSK2-Mixed)

Leakomatic fungerar inte med säkerhetsprofiler såsom WEP eller WPA

Installation

Inga frågor hittades

Felsökning

Inga frågor hittades